luns, 13 de outubro de 2014

Mobilizacións do día 10 de Outubro

Durante o día 10 de outubro, o MGSM organizou diversos actos reinvindicativos nas diferentes áreas sanitarias, con grande implicación e participación de profesionais, usuarios e familiares.Queremos agradecer a vosa colaboración para facer desta xornada de sensibilización e reivindicación todo un éxito. As pancartas, chapas e carteis do MGSM inundaron todos os centros, visibilizando o noso compromiso en torno ao trastorno mental grave (TMG) e o abandono institucional sufrido por este colectivo. Tamén aparecemos en prensa e televisión, e presentamos a nosa proposta ante o Parlamento de Galicia, co apoio de todos os grupos parlamentares da oposición.
Parabéns a tod@s! Sen vós, isto non sería posible!


(podes consultar a nosa galería fotográfica AQUÍ, e a cobertura informativa na lista de ligazóns)

venres, 10 de outubro de 2014

10 de Outubro, Día Mundial da Saúde Mental: Vivir con TMG, aquí e agora

Hoxe, día 10 de outubro, Día Mundial da Saúde Mental, o MGSM concentra todos os seus esforzos en visibilizar esta data e a problemática das persoas que padecen Trastorno Mental Grave (TMG). Por este motivo escollemos este lema alternativo, porque cremos que, lonxe das consignas baleiras que nos chegan dende as institucións, é na rúa, nos centros de traballo, nas asociacións e cos usuarios e familias, onde se sitúa o foco da reivindicación.


Non podemos obviar que, dende os mesmos ámbitos dende os que nos chegan mensaxes "anti-estigma" estase a permitir e favorecer o desmantelamento dos servizos sociais e sanitarios, co especial prexuízo que isto causa ás persoas con TMG. Por isto, no MGSM quixemos dotar de contido reinvindicativo real esta xornada, con diferentes iniciativas:


 • Colocación de carteis e pancartas nos diferentes centros sanitarios
 • Confección de murais
 • Chapas para todo o persoal nos centros de traballo
 • Proposta ante o Parlamento de Galicia (podes lela AQUÍ)

 Porque a mellor campaña "anti-estigma" é proporcionar ás persoas con TMG os medios sanitarios, sociais, económicos e de integración laboral para que podan desenvolver plenamente as súas capacidades e diferentes proxectos de vida, con independencia e dignidade.

VIVIR CON TMG, AQUÍ E AGORA

Podes consultar a cobertura informativa no Xornal Praza PúblicaABC e Europa Press clicando aquí ou a través da nosa lista de ligazóns

xoves, 9 de outubro de 2014

Crónica dos actos do MGSM na semana da Saúde Mental

 Nos días previos ao 10 de Outubro, Día Mundial da Saúde Mental, o MGSM veu realizando diversos actos en distintas localidades. Queremos compartir con vós o que alí compartimos.


 • 1 de Outubro. A Coruña. 
Xornadas de Arte e Saúde. Teatro para a trasformación social. Proxección dun vídeo sobre a figura e a obra de J.L. Moreno, o psicodrama e o teatro de improvisación. Colaboraron a Compañía de Teatro Playback Chuhcan de México D.F. e a Compañía de Teatro Espontáneo Entrespejos de Salamanca. Presentouse tamén unha panorámica da traxectoria do Grupo Lusco Fusco de teatro social e algúns dos seus traballos. Por último, suscitouse un debate aberto co público que culminou nunha intervención con base no psicodrama.

 • 4 de Outubro. A Coruña. 
I Xornada de Clínica Psiquiátrica:  Atención ao Doente con Trastorno Mental Grave (Xornadas APEM). Aínda que esta actividade non está incluída dentro do programa de actos organizados polo MGSM, e estivo dirixida só a profesionais, o MGSM estivo presente e achegou a súa visión do TMG.
Constou de dúas mesas, a primeira delas organizada polo SERGAS, onde se deu conta do desenvolvemento do programa de Trastorno Mental Grave do Hospital de Día de Oza, baseado no enfoque do Tratamento Asertivo Comunitario,seguido pola proxección dun vídeo do Colectivo Lusco Fusco.
Na segunda mesa, organizada pola APEM, fíxose un percorrido histórico polo Modelo de Rehabilitación Integral, orientado a la recuperación, e presentouse o programa de atención integral a persoas con enfermidade mental en réxime penitenciario. Por último, durnate a tarde realizouse unha visita guiada ao taller de cerámica e ao centro de día.
 • 8 de Outubro. A Coruña. 
Mesa Redonda “Día Mundial da Saúde Mental: Contra o Estigma”. Expuxéronse experiencias dos relatores arredor do estigma e a discriminación, e compartiuse información sobre colectivos e movementos de defensa dos dereitos das persoas con enfermidade mental. Por outra banda, expúxose un percorrido polos 35 anos de historia da APEM, e suscitouse un debate sobre os diferentes enfoques e modalidades de tratamento.
 • 8 de Outubro. Compostela. 
Mesa Redonda: Vivir con trastorno mental grave, aquí e agora. Nesta mesa, integrada por profesionais da saúde mental, usuarios e familiares, abordouse o problema do TMG dende as diferentes perspectivas, con énfase na problemática económica, social e sanitaria que estamos a vivir.

 • 8 de Outubro. A Coruña. 
Entrega do Premio “José Luis Muruzábal” a Experiencias Innovadoras no Ámbito Sociolaboral e/ou Socioeducativo en Persoas con Enfermidade Mental. Neste primeira convocatoria presentáronse 5 experiencias innovadoras, resultando gañadoras dúas delas ex aequo: "Facemos equipo pola saúde Mental?", da Asociación de Axuda ao Enfermo Mental da Mariña, e Centro especial de emprego sen ánimo de lucro, con actividades de limpeza viaria e de edificos, xardinería, mantemento de granxa avícola, viveiro... presentado por EMPREGO SOCIAL SL.”

9 de Outubro. Pontevedra

Mesa Redonda MGSM e Asociación Alba. Na Galería Sargadelos de Pontevedra, tamén estivemos en colaboración co colectivo Alba,  onde se debateu sobre a rehabilitación e integración, o traballo realizado pola asociación e a necesidade de manter o logrado e avanzar na recuperación. Tamén se presentou o traballo do MGSM ata o momento, e convidouse aos presentes a participar na xornada reinividicativa do día 10.

Se queres ler unha crónica máis extensa do desenvolvemento destas actividades, clica AQUÍ.

Non vos perdades as reivindicacións do día 10 nos centros de traballo, e en calquera lugar onde hax soci@s do MGSM. A vosa participación é fundamental!


martes, 7 de outubro de 2014

Acto de PontevedraOs compañeiros do MGSM de Pontevedra organizan, en colaboración coa Asociación Alba, unha Mesa Redonda o día 9 de outubro na Galería Sargadelos, ás 19,30 horas, con motivo do Día Mundial da Saúde Mental. O MGSM ten como obxectivo a realización de múltiples actos co gallo deste día, en varias localidades, que acheguen a problemática do Trastorno Mental Grave á cidadanía. Acompáñanos nas nosas actividades!

Ademais, podedes acceder aos contidos das Xornadas da APEM, celebradas o día 4 de outubro. Clicade  AQUÍ para velos.

domingo, 5 de outubro de 2014

PROPOSTA DO MGSM AO PARLAMENTO DE GALICIA


O MGSM promove cos Grupos Parlamentares do Parlamento Galego unha declaración institucional para o Día Mundial da Saúde Mental. Pretendemos que a cuestión ocupe o lugar que lle corresponde nas prioridades das institucións de Goberno de Galicia.
Con tal motivo, realizamos entrevistas con representacións de todos os grupos, aos que fixemos entrega dun texto no que se fai unha análise da grave situación na que se atopa a atención sanitaria, social e legal ás persoas que en Galicia sofren Trastorno Mental Grave, finalizando con propostas para respostar ás necesidades existentes.
Ese texto, que xerou xa iniciativas parlamentares, é o que a continuación reproducimos. En próximas entradas neste blog iremos dando conta da acollida recibida e das iniciativas en curso.


PROPOSTA DO MOVEMENTO GALEGO DA SAÚDE MENTAL AOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DO PARLAMENTO DE GALICIA
Petición de aprobación dunha resolución na que o Parlamento de Galicia acorde unha declaración institucional o día 10 de outubro, con motivo do Día Mundial da Saúde Mental
RESOLUCIÓN:
Neste Día Mundial da Saúde Mental, e seguindo o chamado da OMS co seu lema “Vivindo con esquizofrenia”, este Parlamento quere facer visíbel a difícil situación na que se atopan unha boa parte dos cidadáns que padecen esquizofrenia ou outro trastorno mental grave -un colectivo estimado nuns 75.000 galegos-, co obxectivo de alertar aos poderes públicos responsabeis, e encetar un cambio real nas súas condicións de vida. Lamentabelmente os datos estatísticos obrigan a unha detida reflexión: unha esperanza de vida 20 anos inferior á poboación xeral; a máis alta taxa de suicidios do estado español; sete veces máis risco de sufrir desemprego; e os máis altos índices de exclusión social.
A crise económica veu actuar dramaticamente nun duplo fronte. Por unha banda, a política de recortes nos servizos públicos, nomeadamente sociais e sanitarios, conlevou un deterioramento na atención especializada e da cobertura das necesidades sociais básicas destos doentes, o que condicionou unha maior morbi-mortalidade. Por outra, o aumento da desigualdade e dos niveis de pobreza, tanto en intensidade –máis pobreza-, como en extensión –máis pobres, chegando a sectores cada vez máis amplos-, fixo agromar trastornos psíquicos, como expresión dos elevados niveis de sufrimento que moitas persoas están a soportar. Factores como o desemprego, a redución da protección social e sanitaria públicas, o incremento da emigración, a perda da vivenda, máis a xeneralizada sensación de inseguridade ante o futuro, son factores que agravan unha situación, xa moi preocupante mesmo antes do comenzo da crise. As persoas con trastorno mental grave, máis as que enferman nunha reacción ao empobrecemento, atópanse nun círculo de difícil saída: maior dano á saúde, e menos recursos para seren atendidos.
Os deputados do Parlamento de Galicia son coñecedores desta situación, tanto polo seu traballo en sede parlamentar -téñense presentado informes, preguntas, ditames e resolucións, tanto propias como doutros organismos e organizacións sociais e profesionais, informando da realidade que viven os enfermos mentais graves na Galiza-, como pola súa responsabilidade como representantes da soberanía popular. Correspóndelles pois, de xeito acorde coa súa misión institucional, feitas as consideracións previas, realizar as seguintes propostas instando ao seu cumprimento, tanto aos propios grupos parlamentares, como ao Valedor do Pobo, como mesmo ao Goberno da Xunta de Galicia, cada un no seu nivel competencial:
a) Instar aos Poderes Públicos, institucións públicas e privadas, axentes sociais e económicos, e á sociedade no seu conxunto, a asumir un compromiso real contra o estigma que sofren as persoas afectadas por trastornos psíquicos. Isto debe conlevar accións de discriminación positiva e un reflexo nos investimentos para facilitalo. Cómpre rematar coa discriminación social e laboral deste colectivo.
b) Poñer equitativamente ao alcance de todo aquel que o precise, os tratamentos psicolóxicos e médicos, e as intervencións sociais, que teñan demostrada eficacia para mellorar o dano causado pola enfermidade mental, no coñecemento de que, con asistencia apropiada, actitudes solidarias e apoios axeitados, unha boa parte dos enfermos poderán desenvolver unha vida en condicións de saúde, normalidade e integración social.
c) A Xunta de Galicia debe aumentar o seu esforzo, sensibilidade e compromiso coa atención á saúde mental, e máis en particular co colectivo de persoas afectadas por un trastorno mental grave. Iso require, en cumprimento das orientacións dos organismos internacionais de referencia neste ámbito, a adopción urxente de accións de goberno guiadas polas seguintes orientacións:
 • A atención á saúde mental debe ser prioritaria para as políticas sanitarias públicas, mediante o deseño, promulgación e aplicación de estratexias e plans específicos. Estes terán en conta o risco agravado para a saúde mental do contexto actual de crise socioeconómica. Elaboración periódica dun Plan Estratéxico de Saúde Mental.
 • Reforzo da atención sanitaria ás persoas con trastorno mental grave, mediante as dotacións profesionais e materiais suficientes, unha organización de recursos axeitada, e a oferta de programas asistenciais específicos e eficaces. En particular no eido máis deficitario: o da atención comunitaria e da rehabilitación psicosocial. Presentación de Plans de Necesidades e Plans Funcionais para todas as áreas sanitarias para a atención dos doentes con trastorno mental grave.
 • Potenciar as medidas de protección social ás persoas afectadas por trastorno mental grave e ás súas familias. Cumprimento da Lei de Dependencia.
 • Desenvolver políticas activas de emprego dirixidas especificamente a promover a incorporación e sostemento na actividade laboral normalizada das persoas con trastorno mental grave.
 • Impedir a promulgación de calquera medida legal que actúe incrementando o estigma ou diferenciando negativamente ás persoas con trastorno mental grave, nomeadamente as actuais propostas de reforma do Código Penal.
O Parlamento de Galicia no ámbito das súas competencias e obrigas asume ante as persoas afectadas por trastorno mental grave e as súas familias, e ante a sociedade en xeral, o compromiso de intensificar o seguimento das políticas da Xunta de Galicia neste eido e de desenvolver as iniciativas lexislativas e propostas que procedan para avanzar na concreción das orientacións antes expostas.
En Santiago a 10 de outubro de 2014

venres, 3 de outubro de 2014

Actos do MGSM programados para o 8 de outubro

O día 8 de outubro, dentro dos actos programados na semana do 10 de outubro, Día Mundial da Saúde Mental, o MGSM ten programados as actividades que vos propoñemos a continuación. O obxectivo é achegar á cidadanía, usuarios e familiares, o trastorno mental grave, a súa problemática, e os novos retos que nos ocupan, lonxe da institucionalidade moitas veces baleira das proclamas oficiais. Participa e acompáñanos!

Santiago de Compostela

Mesa Redonda: "Vivir con Trastorno Mental Grave"

Modera:
Iria Veiga (MGSM Compostela)

Relatores:
 • Irene Martínez, psicóloga da Unidade de Saúde Mental de Noia - CHUS
 • Mª Mar Piñeiro Sobrido, Presidenta da Asociación "Fonte da Virxe"
 • Begoña Portela, psiquiatra do Servizo de Psiquiatría do CHUS
 • Cristina Riobó, Comité de Persoas con Enfermidade Mental

Día: Mércores 8 de outubro de 2014, ás 17 horas.
Lugar: Galería Sargadelos, rúa Nova 16, Santiago de Compostela
MGSM Compostela


A Coruña

Mesa Redonda: "Día Mundial da Saúde Mental: Contra o estigma"

Modera:
Marisol Filgueira Bouza (Psicóloga Clínica)

Relatores:
 • César Salgado García (Voluntario Facultade Socioloxía UDC no programa de TMG de Oza)
 • Fátima Barbeito Roel, Noelia Menéndez Torreiro, Manuel Fernández, Mª Ángeles Rodríguez Fandiño (Usuarios e Familiares)
 • Paula Tomé (Radio Prometea)
 • Mª Carmen García Pinto (Terapeuta Ocupacional), 
 • Paula Suárez López (Enfermeira)
 • Mª Luisa Ortega García (Traballadora Social)
 • Carmen Mª Guitian Martins (Auxiliar de Enfermería)
 • Cristina Rivas Prado (Orientadora Laboral)
Día: Mercores 8 de outubro de 2014, ás 17 horas
Lugar: Aula Magna da Facultade de CC da Saúde, Campus de Oza. A Coruña.
MGSM A Coruña

martes, 30 de setembro de 2014

Actos do Día Mundial da Saúde Mental en Coruña


Imprime e difunde o noso cartel, podes descargar AQUÍ o arquivo .pdf

1 OUTUBRO: Museo de Belas Artes da Coruña 17:00 h. Xornada de Arte e Saúde.- Teatro para a transformación social. Grupo Lusco Fusco de teatro espontáneo, usuarios e profesionais traballando coa cidadanía

4 OUTUBRO: APEM 9:30 h. I Xornada de Clínica Psiquiátrica: Atención ao Doente con Trastorno Mental Grave. Actividade non incluída no programa do MGSM, pero con participación de membros do Movemento. Destinada a profesionais da saúde mental

8 OUTUBRO: Aula Magna da Facultade de Ciencias da Saúde, Campus de Oza 17:00 h. Mesa Redonda “Día Mundial da Saúde Mental: Contra o Estigma”. Usuari@s, familiares, cidadáns, estudantes e profesionais poñen en común a súa experiencia.
Modera: Marisol Filgueira Bouza (Psicóloga Clínica)
Participantes:
César Salgado García (Voluntario Facultade Socioloxía UDC no programa de TMG de Oza)
Fátima Barbeito Roel, Noelia Menéndez Torreiro, Manuel Fernández, Mª Ángeles Rodríguez Fandiño (Usuarios e Familiares)
Paula Tomé (Radio Prometea)
Mª Carmen García Pinto (Terapeuta Ocupacional), Paula Suárez López (Enfermeira), Mª Luisa Ortega García (Traballadora Social), Carmen Mª Guitian Martins (Auxiliar de Enfermaría), Cristina Rivas Prado (Orientadora Laboral)

8 OUTUBRO: Consorcio As Mariñas, Bergondo 20:00 h. Entrega do Premio “José Luis Muruzábal” a Experiencias Innovadoras no Ámbito Sociolaboral e/ou Socioeducativo en Persoas con Enfermidade Mental. Presentada á convocatoria a experiencia do grupo de teatro espontáneo Lusco Fusco.

10 OUTUBRO: Hospital de Día de Psiquiatría, Hospital Marítimo de Oza
9:00 h. Elaboración e exposición de collages sobre os lemas do Día Mundial da Saúde Mental e a experiencia de usuari@s e profesionais.
12:00 h. Proxección e debate do vídeo “En el círculo”. Roi Guitián (Realizador audiovisual e técnico de vídeo participativo) e María Lobo (Xornalista, editora e docente en Tecnoloxías da Información e a Comunicación). Gingko Producción Audiovisual e Comunicación para a Educación

venres, 26 de setembro de 2014

O MGSM participa nas I Xornadas de Clíunica Psiquiátrica

Dentro dos actos que preceden ao 10 de outubro, Día Mundial da Saúde Mental,  a APEM organiza as I Xornadas de Clínica Psiquiátrica, centradas na atención ao doente con Trastorno Mental Grave. Unha compañeira do MGSM participará das palestras, achegando a nosa posición sobre o estado actual da atención á saúde mental. Dende o MGSM, cremos que o día mundial debe ser inclusivo e crítico, centrado nos verdadeiros problemas dos usuarios e profesionais da atención á Saúde Mental, especialmente nunha etapa de diminución de recursos e duros ataques privatizadores. Informaremos dos actos que se vaian realizando de cara ao día 10 de outubro, nos que achegaremos a reivindicación aos seus verdadeiros protagonistas. PARTICIPA!martes, 23 de setembro de 2014

Inaceptable resposta á pregunta parlamentar do MGSM

A requerimento do MGSM, o PSdG formulou en sede parlamentar unha pregunta instando á Consellería de Sanidade a que explique a reunión mantida coas empresa farmacéutica Lundbeck e a Fundación Bamberg, un importante lobby que actúa como grupo de presión, o día 2 de xuño no Hostal dos Reis Católicos, precisamente neste momento de iniciativas privatizadoras da Sanidade Pública (podes ver a nova no noso blog AQUÍ). A esta pregunta, a resposta da Consellería limitouse a unha soa liña: "O día 2 de xuño tivo lugar unha reunión de traballo sobre saúde mental, similar ás celebradas en Cataluña, País Vasco, Madrid, Castela-León, Valencia e Murcia".
Dende o MGSM, consideramos que esta resposta, que non responde nada, consitúe unha falta de respecto e unha burla ao Parlamento, asi como unha deixación da súa obriga de explicar e xustificar as decisións que se toman ante os e as representantes da cidadanía. Amparados na maioría absoluta, nin sequera consideran preciso dar conta de con quen se reúnen e para que, en tanto que representantes públicos.
Ante esta actitude intolerable, rogamos a maior difusión. Comparte e difunde!
Podes consultar as referencias en prensa en Praza Pública, Sermos Galiza e a propia web de Fundación Bamberg 

domingo, 21 de setembro de 2014

Fotos das Xornadas do MGSM do 28 de xuño

Xa podedes ver as fotos das xornadas do 28 de xuño, facendo click AQUÍ. Grazas de novo pola ampla acollida e a participación, como demostran as imaxes.


mércores, 3 de setembro de 2014

Xornadas de Teatro na Coruña o 1 de outubro

O grupo Lusco Fusco ofrece, no seu segundo aniversario, unha xornada de teatro e saúde mental. Terá lugar no Museo de Belas Artes da Coruña, o día 1 de Outubro ás 17,00 horas.


martes, 5 de agosto de 2014

Mesa Redonda en Oleiros o 24 de setembro


No Concello de Oleiros terá lugar, o día 24 de setembro ás 20,00 horas, a Mesa Redonda "Estase a desmantelar a Sanidade Pública na Galiza?",  a cargo de Manuel Martín García, presidente da Federación de Asociacións para a Defensa da Sanidade Pública e portavoz da plataforma SOS Sanidade Pública. O coloquio terá lugar no Auditorio A Fábrica.
venres, 1 de agosto de 2014

Relatorios ofrecidos nas Xornadas do Movemento do 28 de xuño

Poñemos a disposición de todos vós os relatorios que puidemos escoitar o día 28 de xuño, no curso das Xornadas do Movemento de Saúde Mental. Podedes acceder a eles facendo click na AQUÍ

xoves, 24 de xullo de 2014

Ante unha etapa social e sanitaria decisiva para a Saúde Mental


A situación social e sanitaria continúa o seu agravamento progresivo. O peor en enfermidade mental, pobreza e marxinación social aínda está por chegar. Mentres os gobernantes de Madrid e da Xunta felicítanse de acandaren os obxectivos de déficit, agochan que seis mil millóns de euros públicos obtéñenos da perda das prestacións por desemprego (dous de cada tres parados en Galicia non cobra a prestación). E ó mesmo tempo que as autoridades sanitarias “inventan” sistemas para manter á xente enferma ocupando cama nas súas casas, presentando como un éxito de xestión o recorte de camas de hospitalización, empeoran os datos que informan da saúde mental da poboación e do aumento das necesidades asistenciais.
A relación entre pobreza-enfermidade mental-marxinación social e desesperación está ben demostrada. A Consellería de Sanidade ten os datos de como se está a agravar a situación xeral neste eido. Pero mantenos agochados incumprindo o seu deber de información pública. Tampouco presenta ningún plan de actuación, desatendendo a súa obriga. Nada nos anuncia en saúde mental un próximo período mellor. Todo o contrario. A atención á saúde mental tamén seguirá o seu plan de privatización e recortes.
Neste contexto faise aínda máis necesaria a presenza, ampliación, actividade e reforzamento do Movemento Galego da Saúde Mental (MGSM). Dende que se presentou publicamente hai catro meses, o MGSM contribuíu de xeito importante a poñer a situación da saúde mental en lugar relevante entre as preocupacións informativas e políticas, ampliou e diversificou a súa composición, enfrontouse a intentos de redución de recursos, denunciou movementos cara a privatización de servizos, formulou análises e alternativas, e xuntou a máis de duascentas persoas na Xornada recentemente celebrada en Compostela.
Comprobamos que con traballo, razóns, argumentos, e decisión pódese facer fronte ás actuacións que están a danar o patrimonio sanitario común, e que poñen en risco a asistencia sanitaria da poboación.
Temos por diante unha etapa preocupante. Aínda non chegou a crista da onda do dano social e sanitario causado pola solución que dende os gobernos central e autonómico se está a dar á crise. Debemos prepararnos, porque veñen máis intentos de redución do patrimonio común e dos dereitos sanitarios e sociais, máis limitación ás prestacións, máis privatización. En definitiva, máis dano á asistencia á saúde mental da poboación.
Temos varias tarefas principais para o tempo vindeiro:
 • Cómpre ampliar e reforzar a unidade e diversidade do MGSM, buscando o compromiso de todos quen comparten a súa Declaración Fundacional, o seu compromiso e o seu traballo.
 • Tense que seguir con atención o desenvolvemento das reformas legais en proxecto, nomeadamente a do Código Penal.
 • Hai que xerar en cada Área Sanitaria organización e actividade para enfrontar o deterioro dos recursos e as actuacións antidemocráticas dos xestores en cada lugar onde ocorra.
 • Débese avanzar con rigor técnico na definición de propostas sanitarias e sociais concretas, para corrixir o deterioro da atención á saúde mental, e en particular aquelas que resposten ás necesidades das persoas con trastorno mental grave e as súas familias.
 • Temos que defender e denunciar calquera dano ós recursos e dereitos sanitarios, sociais ou laborais.
 • Cómpre manter a actividade sensibilizadora social e a cooperación cos medios de comunicación, así como promover nas Institucións posicionamentos de defensa da saúde mental da poboación.
 • Débese, por todos e cada un de nós, desenvolver o noso traballo cun compromiso activo ca defensa dunha atención sanitaria de calidade e do sistema sanitario público.
Nun tempo inmediato comenzamos xa a organizar as accións que han de dar ó Día Mundial da Saúde Mental, a celebrar o 10 de outubro, o seu xusto significado, aquí e agora, para que sexa protagonizado por quen padece os problemas e por quen contribúe ás solucións. Nese día deixaremos atrás, ca participación de todos, as meras accións autopropagandísticas ás que nos teñen acostumados dende a Consellería de Sanidade.,
É todo este un traballo ó que chamamos a todas as persoas sensibles e solidarias, comprometidas co ben común, convencidas de que a igualdade e a xustiza son as bases máis desexables e firmes para a convivencia.
Para todo iso o Movemento debe ser un instrumento útil, facilitador da participación e coordinador da pluralidade e a creatividade de todos quen o compoñen.


luns, 21 de xullo de 2014

O MGSM amosa o seu apoio á Plataforma de vítimas do Alvia

Co obxectivo de agradecer o apoio e a atención prestada por todas aquelas persoas que colaboraron nos primeiros momentos e días sucesivos o accidente de Angrois, a Plataforma Víctimas Alvia 04155, xunto con outras vítimas e familiares do accidente remiten a seguinte carta, na que ademáis explican o motivo do rexeitamento da medalla que a Xunta lles quere outorgar no acto do próximo día 24.

Dende o Movemento Galego da Saúde Mental sumámonos a todo o dito no escrito, o cal poñemos a disposición de todos vós para tratar de difundila.

19 de Julio de 2014
CARTA DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES A LOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES QUE COLABORARON EN EL RESCATE Y ATENCION DEL ACCIDENTE DEL TREN DE SANTIAGO

            La Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155, junto con otras víctimas y familiares de víctimas del accidente de tren de Santiago, unidas a través de las redes sociales, queremos agradecer públicamente el comportamiento de los vecinos de Angrois, los primeros en ofrecer su auxilio y atención a las víctimas, así como a todos los trabajadores que colaboraron en atendernos tanto en los primeros momentos como en los días sucesivos: sanitarios, bomberos, policías, protección civil, personal del juzgado, servicios administrativos, etc.

            A todos los que prestasteis vuestra ayuda, bien  de forma desinteresada o bien ejerciendo  vuestro trabajo con una gran profesionalidad, os queremos dar nuestro agradecimiento más sincero. Ha pasado un año, pero os podemos asegurar que, por muchos años que transcurran, nunca olvidaremos vuestra noble conducta, vuestra ayuda, vuestra solidaridad, vuestro apoyo en momentos tan difíciles. Esa conducta os ennoblece.

            Algunos pensareis que sólo cumpliais con vuestra obligación, pero nosotros sentimos una entrega más allá de lo profesional. Otros actuaron de forma solidaria, movidos tan solo por el deseo de ayudar a otras personas, de manera anónima, sin buscar el reconocimiento, es una acción noble que nos permite, dentro de todas las miserias que uno tiene la desgracia de encontrarse a lo largo de su camino vital, reconciliarse con la Humanidad y tener esperanza en el futuro.

            El día 24 de julio queremos homenajear a las fallecidos, heridos y familiares,  en un acto en el que habrá también un reconocimiento a todos vosotros.

            Ha sido un año muy duro, de dolor y sufrimiento, de recuperación y duelo, pero también de demanda y trabajo por saber la verdad y por exigir que se depuren responsabilidades, penales y políticas.  Un año en el que el PSOE y el PP han impedido reiteradamente que se constituya una Comisión de Investigación en el Parlamento Gallego y en el Congreso de los Diputados, evitando que se investiguen las circunstancias y los responsables. Porque nos mienten intentando responsabilizar únicamente al maquinista, porque nos vendieron una línea y un tren de alta velocidad, con la última tecnología y sistemas de conducción automática. Lamentablemente todo era mentira menos la velocidad, los sistemas de conducción automática no cubrían la línea Orense-Santiago porque así lo decidieron durante el anterior gobierno del PSOE, con José Blanco, y en el actual gobierno del PP, con Ana Pastor. El accidente se podría haber evitado.

            Los mismos que nos niegan saber la verdad y ocultan responsabilidades  quieren dar una medalla a las víctimas que no queremos, porque lo único que hicimos fue subir a un tren que no cumplía la normativa de seguridad. Los mismos que se hicieron la foto al inagurar la línea, quieren hacerse fotos con nosotros y con los que verdaderamente demostraron una enorme humanidad y profesionalidad. Quieren instrumentalizar el dolor y van a provocar aún más, entre víctimas y familiares, porque hasta el día que queremos dedicar al recuerdo de los que ya no están, vamos a tener que estar luchando por su memoria y por nuestra dignidad. Por este motivo nos vemos obligados a no asistir al acto y a protestar por su celebración el mismo día en el que se homenajea a las víctimas y que  queríamos que fuera de silencio y respeto. Por eso, nos concentraremos en silencio frente al lugar de celebración.NOS AYUDA VUESTRA COMPRENSIÓN Y APOYO.     SIEMPRE GRACIAS

Plataforma Víctimas Alvia 01455.

sábado, 19 de xullo de 2014

Grupo 'Coordinadora Antiprivatización da Sanidade'


Acta da reunión celebrada el día 15/7/2014

Reunidos representantes dos grupos Movemento Galego pola Saúde Mental, Foro Galego da Inmigración, A Fronte Cívica, Persoas sen Teito e 15 M Monte Alto, decídese crear o grupo de traballo denominado Coordinadora Antiprivatización da Sanidade. Aínda que non asistiron os representantes da Asociación de Veciños Os anxos, 15M da Ría e Punto y Seguido, confirmaron posteriormente o apoio ás resolucions que se tomaran.

Suxeríronse as siguintes accións a realizar:

-      Reparto de folletos explicativos todas as semanas en hospitais e ambulatorios, tanto a pacientes como a profesionais, para que ambos denuncien os abusos que se produzan, e fagámolo público. A parte dos repartos colectivos, cada persona no seu ámbito repartirá os folletos que poda.

-        Celebración dun acto informativo no auditorio A Fábrica en Oleiros.

-        Proxección da película Sicko de Michael Moore en lugar por determinar.

-         Realización de actos informativos polos barrios da cidade.

-         Creación da conta de correo defensasanidade@gmail.com  

O obxectivo é facer que a xente coñeza a situación, faga reclamacións de todas as anomalías e nolas fagan chegar para facelas públicas.
Poñédevos en contacto con SOS Sanidade Publica da Coruña para tentar coordenar esforzos e xuntarnos na loita.

xoves, 10 de xullo de 2014

Galizacontrainfo publica Video Acto informativo en defensa da sanidade pública (A Coruña 04.07.2014)
Publicado o 8 xullo, 2014 

Ante o retroceso que está a sufrir a nosa sanidade pública, e ante o desmantelamento encuberto do sistema, cremos importante e necesario informar á cidadania do que está a acontecer, e informarlle da privatización que se está a facer ás agachadas de todo o noso sistema de saúde. De non deter este proceso, desembocará nunha sanidade para ricos e outra para pobres. 

SOS sanidade Publica, Movementos sociais da cidade, AAVV, A Fronte Civica, 15M, Medicos do Mundo, o Foro Galego de Inmigracion, Plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda, Movemento Galego pola Saúde Mental e a Asociación Cancro de Mama convocan unha concentración informativa no palco da música dos cantóns da Coruña, para informar á cidadanía do que ocorre coa nosa Sanidade. É o inicio dunha campaña que estenderemos por todos os medios posibles para que @s cidadás saiban o que os nosos gobernantes están a facer, e podamos entre tod@s paralizar a desaparición do noso Sistema Público de Saúde tal e como o coñecemos hoxe.
xoves, 3 de xullo de 2014

Unha sanidade pública para tod@s: 4 de Xullo en A Coruña

O próximo 4 de xullo o Movemento Galego para a Saúde Mental participará nun acto informativo e unha concentración para a defensa da sanidade pública, universal e gratuita.

O acto terá lugar ás 20:00 no palco da música ubicado nos Cantóns da Coruña e ademáis do Movemento participarán outras entidades coma SOS Sanidade Pública ou Médicos do Mundo, entre outras.

Ca participación de tod@s podemos rematar con esta política de recortes que se está levando a cabo na Sanidade Pública e que tan fatales consecuencias está a ter na calidade dos servizos e a atención á poboación.


martes, 1 de xullo de 2014

As xornadas do Movemento Galego da Saúde Mental, todo un éxito


As xornadas organizadas polo MGSM o pasado sábado 28 de xuño reuniron a case 200 persoas relacionadas co ámbito da saúde mental, con asociacións de familiares, pacientes, persoal sanitario e sindicatos, profesionais da xustiza e do traballo social, que durante todo o día achegaron a súa visión dende os diferentes ángulos do problema do progresivo deterioro da asistencia sanitaria en Saúde Mental.

As xornadas resultaron un éxito de organización e convocatoria, aglutinando e poñendo en contacto as diferentes prespectivas sobre un mesmo problema: a política privatizadora e de abandono do sistema público de saúde, tanto dos seus usuarios como dos profesionais que nel traballan.

Do intenso traballo realizado en case oito horas de xornadas, podemos extraer as seguintes conclusións, a xeito de resumo do que se expuxo nas diferentes mesas:

-Atopámonos ante un retroceso lexislativo que afecta especialmente ás persoas con enfermidade mental, ao propoñer o anteproxecto de lei de reforma do Código Penal a eliminación das faltas e á volta ao concepto de “perigosidade social”, facendo recaer sobre os profesionais médicos e os da xustiza a responsabilidade de decidir quen é ou non perigoso. Por outra banda, vulnera a esencia das penas privativas de liberdade, que debera ser a reinserción social e rehabilitación, substituíndo estes principios polos de segregación do diferente. Os profesionais, pola súa banda, non só non atopan nesta reforma resposta aos baleiros legais cos que se atopaban ata o momento (contención física) senón que se atopan aínda máis desprotexidos.

-A reforma dos hospitais psiquiátricos na Galiza foi levada a cabo de xeito parcial, sen planificación e sen obxectivos, situación que empeorou aínda máis nos últimos anos, e realidade da cal Conxo é o paradigma. Non existe na actualidade un plan para o psiquiátrico de Conxo, ou cando menos non un que sexa coñecido por todos. Ao progresivo peche de camas non seguiu unha implementación de recursos comunitarios, senón que os pacientes foron trasladados a outros dispositivos residenciais, na maior parte dos casos concertados con empresas privadas, e con menor calidade asistencial (transinstitrucionalización). Para os que fican aínda no psiquiátrico, non existen programas definidos, liñas de actuación nin directrices, máis aló do esforzo e traballo de cada profesional individual. O persoal de enfermaría e auxiliares tamén dan conta da neglixencia e deixadez que perciben nos últimos anos na súa formación, que dan como resultado un empeoramento das condicións de traballo do persoal, así como da asistencia aos doentes.

-De forma parella ao deterioro da asistencia e á perda de dereitos dos doentes, estase a dar unha perda de dereitos laborais para os traballadores e traballadoras, como a fixación por parte do Ministerio de Traballo (e non do de Sanidade) da duración das baixas para cada patoloxía, a transferencia das valoracións de baixa ás mutuas (de novo empresas privadas) e a posibilidade de que estas teñan acceso ao historial médico completo do doente, vulnerando así o seu dereito á confidencialidade médico-doente. Por outra banda, os traballadores da sanidade tamén perciben un deterioro do seu traballo, sen direción clara, sen planificación e con criterios de tipo económico e non clínico. No caso concreto do hospital de Día, o plan que existía para a rede galega de Hospitais de Día nunca chegou a implementarse por completo, e de feito nin sequera aparece mencionado nas planificacións dos últimos anos, ou é mencionado de xeito inexacto ou confuso, amosando a neglixencia e falta de interese das autoridades ao respecto.

-As unidades especializadas, como Psicoxeriatría e Saúde Mental Infanto-xuvenil, están a correr a mesma sorte debido ao abandono institucional, con profesionais desbordados e non recoñecidos, equipos infradotados e de novo nula planificación.

-As cifras de suicidio elévanse progresivamente nos últimos anos no noso país, inducidas pola crise económica e agravadas aínda máis pola falta de medidas sanitarias e sociais que podan paliar situacións de estrema desesperanza e necesidade.

-As asociacións de familiares de doentes atópanse nunha encrucillada, tratando de paliar o abandono institucional pero á súa vez con escasos medios, sendo quen de dar atención só a unha pequena proporción de afectados. En moitas zonas non existen alternativas residenciais ou ocupacionais que non pasen polas asociacións de familiares, amosando de novo o abandono por parte da Administración.

Agardamos que estas xornadas sexan só o comezo da actividade dinamizadora e de denuncia artellada dende o MGSM, e que serviran a todos e todas para achegar obxectivo e estratexias dende os diferentes ámbitos da saúde mental. Moitas grazas polo voso apoio e asistencia!

domingo, 22 de xuño de 2014

Xornada do MGSM o 28 de xuño. Programa definitivo.

O próximo sábado 28 de xuño celébrase no salón de actos da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela a Xornada do Movemento Galego da Saúde Mental. 

Podes consultar o programa definitivo máis abaixo ou descargalo premendo no seguinte enlace:  Programa definitivo

Inscríbete si aínda non o fixeches, enviando correo a:       xornadamgsm@gmail.comXornada do Movemento Galego da Saúde Mental
A Santiago o 28 de xuño
UNIDOS PARA DEFENDER O DEREITO A UN FUTURO CON SAÚDE
·         Salón de actos da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (Campus Sur)

Horario:

9.30-Recepción de asistentes

9.45-Presentación e apertura da actividade da Xornada.
Rosa Cerqueiro Landín. Psicóloga Clínica. Area Sanitaria de Ferrol.

10.00- Mesa 1: Dimensións legais do que está acontecer.
·         Moderador: Benito López-de Abajo Rodríguez. Médico forense. Xefe de Servizo de Clínica Médico Forense do Instituto de Medicina Legal de Galicia.
·         A responsabilidade legal do profesional sanitario.
José Gómez Rey. Maxistrado da Sección VI da Audiencia Provincial en Santiago.
·         Visión crítica da reforma do Código Penal en relación ca saúde mental.
Antonio Rama Valdés. Fiscal de Santiago.

11.30- Mesa 2-Hospital Psiquiátrico de Conxo: análise e propostas
·         Moderador: Alberte Araúxo.Psiquiatra. Hospital Gil Casares. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
·         Alternativas do Hospital Psiquiátrico.
Ramón Ramos. Psiquiatra. Hospital Psiquiátrico de Conxo. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
·         Traballo do persoal de enfermería no Hospital Psiquiátrico de Conxo: posibilidades de mellora.
Ana Blanco. TCAE.
Pilar Baldomir. Auxiliar de enfermería.
Hospital Psiquiátrico de Conxo.Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
·         Lugares, non lugares e hiperlugares.
Ramón Area. Psiquiatra. Hospital Psiquiátrico de Conxo. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

13.00- Mesa 3- Evolución e situación laboral dos recursos humanos en saúde mental en Galicia.
·         Moderadora:  Ana Riveiro Currais. CCOO Sanidade.
·         A crise, a mellor aliada para o desmantelamento dos servizos públicos.
Mº Xosé Abuin Álvarez. Secretaria nacional de CIG-SAÚDE.
·         Acerca dos Recursos Humanos na sanidade.
Antón Casais Lestón. Psiquiatra e psicanalista do Hospital de Piñor de Ourense.
·         Do dispositivo intermedio ó dispositivo medio interrumpido.
Chus García Álvarez. Psiquiatra de Hospital de día. Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.
·         A asistencia a drogodependentes en Galicia: do Plan de Drogas ao baleiro.
Luisa Mª Blanco Caramés.

14.15-Descanso. Xantar.

16.15-Mesa 4- Crise e saúde mental.
·         Moderadora: Delia Guitián Rodríguez. Psicóloga Clínica. Hospital Lucus Augusti.
·         Asistencia Psicoxeriátrica en Galicia.
Raimundo Mateos Álvarez. Psiquiatra. Unidade de Psicoxeriatría. Complexo Hospitalario de Santiago de Compostela.
·         A Crise nos Servizos Sociais.
Mª Sagrario Fernández Méndez. Traballadora Social. Hospital Lucus Augusti.
·         O suicidio en tempos de crise.
 Delia Guitián Rodríguez. Psicóloga Clínica. Hospital Lucus Augusti.

17.30-Mesa 5-Os dereitos sociais en cuestión. Situación sociolaboral, asociativa e participativa das persoas afectadas por Trastorno Mental Grave.
·         Moderador: Miguel Anxo García Alvarez. Psicólogo Clínico. Hospital Clínico Universitario de Santiago. 
·         A situación dende a Asociación  respecto  á dependencia.
Rocío García Castro. Presidenta da Asociación Pro Saúde  Mental A Creba. Psicóloga clínica.  Familiar de  persoas con enfermidade mental.
·         A que nos levan 20 anos de movemento asociativo.
 Elvira Varela Fernández. Membro da Xunta Directiva da Asociación Fonte da Virxe de  Familiares e Amigos dos Enfermos Mentais.
·         Rehabilitación Laboral:Unha experiencia de empleo en LAR.
 Amelia Varela. Directora-Xerente e Psicóloga Clínica de LAR pro Saúde Mental de Vilagarcía de Arousa.
·         ¿Somos necesarios?...!Somos necesarios!.
Carlos García Lampón e Cristina Riobó Bernárdez. Membros do Comité de Persoas con Enfermidade Mental de FEAFES-Galicia.

18.30- Asamblea do MGSM.

19.30- Despedida e peche.
_____________________________________________________________________
·         Para participar só debes inscribirte enviando correo a esta dirección.

·          A inscripción é gratuita. O número de inscripcións só se verá limitado pola capacidade de aforo do salón de actos, e darase prioridade por orden de inscripción.

·         As mesas desenvolveranse a través de exposicións, coordinadas por moderador/a, que en total no superarán os 45 minutos deixando o tempo restante (de 20 a 30 minutos) para intervencións e debate dos asistentes.

martes, 10 de xuño de 2014

ISTO QUE É?

O pasado día 2 xuño unha fundación que ten entre os seus asesores fundamentais a grandes empresas privadas interesadas no negocio da asistencia sanitaria, e que funciona como lobby de presión nas administracións públicas, CONVOCOU ós responsables da Consellería de Sanidade e SERGAS (Conselleira, Xerente do SERGAS, e Dir. Xeral de Asistencia Sanitaria) e ós responsables asistenciais da saúde mental (Xefes dos Servizos de Psiquiatría de todas as áreas sanitarias) a unha xuntanza-xantar no Hostal dos Reis Católicos en Santiago de Compostela.


A xuntanza aparece patrocinada por un determinado laboratorio farmacéutico, con intereses comerciais inmediatos na promoción dun novo fármaco para o tratamento do alcoholismo; e é organizada por unha empresa promocionadora e facilitadora do éxito comercial, que a dota dunha enganosa apariencia técnica ( invitando ós convidados a debatir un cuestionario no que a metade das preguntas aludían á cuestións que interesan ó laboratorio patrocinador). Non teríamos nada que dicir se os protagonistas deste encontro foran particulares dispoñendo do seu tempo privado, e sen conflicto de intereses. Mais son os máximos responsables públicos da saúde mental, que van ser nin máis nin menos que “convocados” (sic) por esa entidade privada, ca lexitimidade que lle otorga a presencia da Conselleira

Xusto cando se critica públicamente a carencia de planificación da atención á saúde mental, e a redución dos recursos e o deterioro da asistencia; cando se advirte do agravamento dos indicadores de saúde (incremento de trastornos e da taxa de suicidios); xusto agora os máximos responsables déixanse agasallar por un laboratorio farmacéutico e un lobby da privatización, aparentando unha xuntanza de traballo, para liquidar nun par de horas os grandes temas da asistencia á saúde mental. Nunca antes se fixo unha xuntanza deste nivel por iniciativa da Conselleira para definir o plan de saúde mental que se necesita. Pero por riba permiten que as conclusións da conversa as realice un membro da empresa de marketing, e llas presente para a súa discusión .. ós postres do xantar! (sic). 

Para nós este acto é deplorable, desconsiderado ca xente e as súas necesidades, irresponsable por quen debe dar exemplo de austeridade e seriedade na súa función pública, favoritista cunha empresa farmacéutica concreta, e expresivo da incapacidade dos nosos gobernantes sanitarios para dar unha resposta planificadora e asistencial acaída ás necesidades urxentes en saúde mental. Mais tamén decatámonos de que é un acto principalmente de relación social, facilitador do establecemento de contacto directo entre os grandes intereses privados no negocio da atención sanitaria, e os responsables asistenciais, nun momento en que dende a Consellería preténdese un cambio na organización sanitaria. Un movemento máis na preparación da introducción de intereses privados na sanidade pública galega. E todo iso baixo o paraugas de quen ten a máxima responsabilidade da sanidade pública. O dito: ¡Deplorable!. En Santiago a 9 de xuño de 2014